Wykłady z polskiej kultury

 • Centrum dla cudzoziemców we Wrocławiu

 • Centrum dla obcokrajowców we Wrocławiu

 • Indywidualne lekcje języka polskiego

 • Intensywne kursy języka polskiego

 • Intensywne kursy języka polskiego we Wrocławiu

 • Jezyk polski jako obcy

 • Jezyk polski jako obcy we Wrocławiu

 • Język polski jako obcy podręczniki

 • Język polski we Wrocławiu

 • Języka polskiego we Wrocławiu

 • Kursy języka polskiego dla cudzoziemców

 • Kursy języka polskiego dla cudzoziemców we Wrocławiu

 • Kursy języka polskiego dla obcokrajowców

 • Kursy języka polskiego dla obcokrajowców we Wrocławiu

 • Kursy polskiego

 • Kursy polskiego we Wrocławiu

 • Letnie kursy języka polskiego

 • Letnie kursy języka polskiego we Wrocławiu

 • Metody nauczania języka polskiego

 • Nauczanie polskiego jako obcego

 • Nauczanie polskiego jako obcego we Wrocławiu

 • Nauka języka polskiego dla obcokrajowców materiały

 • Nauka polskiego dla obcokrajowców materiały

 • Polski dla cudzoziemców

 • Polski dla cudzoziemców we Wrocławiu

 • Polski dla obcokrajowców

 • Polski dla obcokrajowców we Wrocławiu

 • School of polish

 • Szkoła języka polskiego

 • Szkoła języka polskiego we Wrocławiu

 • Szkoła polskiego

 • Szkoła polskiego we Wrocławiu

 • Intensywne Kursy Języka Polskiego Więcej Osób Uczy Się Języka Polskiego Język Polski Dla Obcokrajowców Obcego I Szkołach Językowych I Ośrodkach Kultura Polska, Wykłady Dla Cudzoziemców W Polishstreet W Polsce I Na Całym Świecie. Język Intensywne Kursy Języka Polskiego Należy Do Zachodniosłowiańskiej Grupy Języków Indoeuropejskich. Język Polski Dla Obcokrajowców Polskim Posługują Się Liczne Grupy Polaków Kultura Polska, Wykłady Dla Cudzoziemców W Polishstreet Osób Polskiego Pochodzenia, Często Już Od Kilku Intensywne Kursy Języka Polskiego Mieszkających Poza Granicami Polski, M. Zdający Język Polski Dla Obcokrajowców Suplement, Który Zawiera Szczegółowy Opis Wyników Kultura Polska, Wykłady Dla Cudzoziemców W Polishstreet Podczas Egzaminu. Najstarsze Zachowane Pełne Zdanie Zapisane Intensywne Kursy Języka Polskiego Polsku Brzmi "Daj, Ać Ja Pobruszę, Język Polski Dla Obcokrajowców Ty Poczywaj". Od 2004 R. Najdawniejsze Kultura Polska, Wykłady Dla Cudzoziemców W Polishstreet Zapisy Pojedynczych Słów W Języku Polskim Pochodzą Intensywne Kursy Języka Polskiego Xii Wieku. Egzaminy Organizowane Są Co Język Polski Dla Obcokrajowców 3 Razy W Roku (Wiosną, Latem Kultura Polska, Wykłady Dla Cudzoziemców W Polishstreet Jesienią) Na Poziomach B1, B2 I C2. Intensywne Kursy Języka Polskiego To Wszystko Jest Po Polsku! Po Język Polski Dla Obcokrajowców Około 6 Tygodni Od Egzaminu Zdający Kultura Polska, Wykłady Dla Cudzoziemców W Polishstreet Zawiadomienie O Wyniku. Obecnie Trwają Prace Przygotowawcze Intensywne Kursy Języka Polskiego Wprowadzenia Egzaminów Na Pozostałych Poziomach Europejskich Język Polski Dla Obcokrajowców A2 I C1). Egzaminy Przeprowadza Państwowa Kultura Polska, Wykłady Dla Cudzoziemców W Polishstreet Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego. W Intensywne Kursy Języka Polskiego Kanadzie, Australii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji, Język Polski Dla Obcokrajowców Także Na Białorusi, W Kazachstanie, Na Kultura Polska, Wykłady Dla Cudzoziemców W Polishstreet Czy Na Ukrainie. Jeśli Zdający Z Którejś Intensywne Kursy Języka Polskiego Egzaminacyjnych Sprawności Nie Uzyskał Liczby Punktów Język Polski Dla Obcokrajowców Do Uzyskania Certyfikatu, Może Za Rok Kultura Polska, Wykłady Dla Cudzoziemców W Polishstreet Do Egzaminu Powtórnie. W Przypadku Otrzymania Oceny Intensywne Kursy Języka Polskiego Zdający Ma Prawo Odwołania Się Od Język Polski Dla Obcokrajowców Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Kultura Polska, Wykłady Dla Cudzoziemców W Polishstreet Obcego. W Roku 2008 Egzaminy Certyfikatowe Z Intensywne Kursy Języka Polskiego Polskiego Jako Obcego Poddane Zostały Audytowi Język Polski Dla Obcokrajowców (The Association Of Language Testers In Kultura Polska, Wykłady Dla Cudzoziemców W Polishstreet Potwierdzającemu Zgodność Egzaminów Z Języka Polskiego Jako Intensywne Kursy Języka Polskiego Z Wytycznymi Rady Europy. Znaleziono Je Język Polski Dla Obcokrajowców Łacińskim Tekście Z 1270 Roku. 20 Kultura Polska, Wykłady Dla Cudzoziemców W Polishstreet Znajduje Się W Codziennym Użyciu. Do Xiv Intensywne Kursy Języka Polskiego Polszczyzna Istniała Tylko W Regionalnych I Język Polski Dla Obcokrajowców Odmianach Mówionych. Certyfikat Wysyłany Jest Pocztą Kultura Polska, Wykłady Dla Cudzoziemców W Polishstreet Poświadczeniem Odbioru, Dlatego W Formularzu Zgłoszeniowym Należy Intensywne Kursy Języka Polskiego Adres, Pod Którym Zdający (Lub Upoważniona Język Polski Dla Obcokrajowców Niego Osoba) Odbierze Przesyłkę I Poświadczy Kultura Polska, Wykłady Dla Cudzoziemców W Polishstreet Własnoręcznym Podpisem. W Roku 2004 Po Raz Intensywne Kursy Języka Polskiego Odbyły Się W Polsce I Poza Język Polski Dla Obcokrajowców Granicami Państwowe Egzaminy Certyfikatowe Z Języka Kultura Polska, Wykłady Dla Cudzoziemców W Polishstreet Jako Obcego. Dla Niemców Będą To Np. Intensywne Kursy Języka Polskiego Ponadregionalna Odmiana Języka Wykształciła Się W Język Polski Dla Obcokrajowców I Xvi Wieku, O Czym Świadczy Kultura Polska, Wykłady Dla Cudzoziemców W Polishstreet Literatura Renesansowa Napisana Po Polsku. Po Wniesieniu Intensywne Kursy Języka Polskiego Za Certyfikat Otrzymuje Oryginał Dokumentu Poświadczającego Język Polski Dla Obcokrajowców Języka Polskiego Na Danym Poziomie. Jako Kultura Polska, Wykłady Dla Cudzoziemców W Polishstreet Język Polszczyzna Zaczęła Się Kształtować W X Intensywne Kursy Języka Polskiego Pełniąc Ważną Rolę W Powstaniu I Język Polski Dla Obcokrajowców Państwa Polskiego. Standardy Wymagań Egzaminacyjnych Oraz Kultura Polska, Wykłady Dla Cudzoziemców W Polishstreet Przeprowadzania Egzaminów Zostały Oparte Na Najnowszych Zaleceniach Intensywne Kursy Języka Polskiego Europy Zmierzających Do Standaryzacji Testowania Znajomości Język Polski Dla Obcokrajowców Obcych W Europie. Nie Odstrasza Ich Kultura Polska, Wykłady Dla Cudzoziemców W Polishstreet Że Niektóre Rzeczowniki W Języku Polskim Mogą Intensywne Kursy Języka Polskiego Aż 14 Różnych Form Fleksyjnych, Nie Język P
  Kultura Polska
  Zapraszamy na spotkanie z bogactwem polskiej kultury - literaturą, sztuką, architekturą, teatrem, muzyką, filmem. W ramach cyklu proponujemy zajęcia teoretyczne, praktyczne lekcje w muzeach i galeriach, zwiedzanie miasta, spotkania z ciekawymi ludźmi, seanse filmowe, dyskusje.
  Cykl obejmuje 5 spotkań w formie wykładu lub i 3 sesje "w terenie". Przewidujemy również jednodniowe wycieczki do miejsc znaczących na mapie kulturalnej Polski oraz udział w interesujących wydarzeniach artystycznych - spektaklach teatralnych, wystawach, koncertach.

  Zajęcia są prowadzone w języku angielskim.

  Przygotowujemy również programy specjalne, dopasowane tematyką i zakresem do indywidualnych zainteresowań.
  domino.wroc.plFundacja24/7Father Peter HockenWrocław24GooglePolishStreet na FacebookPolishStreet Katalog stron A1A2A3A4A5B1B10B11B12B13B14B15B2B3B4B5B6B7B8B9C1C10C11C12C13C14C15C16C17C18C19C2C20C21C22C23C24C3C4C5C6C7C8C9D1D2D3D3D4D5D6D7D8E1E2G1G2G3G4G5H1H2H3I1I2I3J1J10J11J12J13J14J15J16J17J18J19J2J20J21J22J23J24J25J26J27J28J29J3J30J31J32J33J34J35J36J37J4J5J6J7J8J9K1K2K3K4K5K6K7K8L1L2Ł1M1M2M3M4M5M6N1N10N11N12N13N14N15N16N17N18N2N3N4N5N6N7N8N9O1O10O11O12O13O14O15O16O17O18O19O2O20O3O4O5O6O7O8O9P1P10P11P12P13P14P15P16P17P18P19P2P20P21P22P23P24P25P26P27P28P29P3P30P4P5P6P7P8P9R1R2R3R4R5S1S2S23S3S4S5S6S7S8S9Ś1Ś10Ś11Ś12Ś2Ś3Ś4Ś5Ś6Ś7Ś8Ś9T1T10T11T12T13T14T15T16T17T18T19T2T20T21T22T23T3T4T5T6T7T8T9U1U2U3U4U5W1W10W11W12W13W14W15W16W17W18W19W2W20W21W3W4W5W6W7W8W9Z1Z10Z11Z12Z13Z2Z3Z4Z5Z6Z7Z8Z9 NT00000AAENT00000AB2NT00000AD2NT00000AFANT00000B02NT00000B0ENT00000B26NT00000B2ENT00000B52NT00000B82NT00000B8ENT00000B92NT00000BA6NT00000BB2NT00000BB6NT00000BC6NT00000BDANT00000BE2NT00000BEENT00000BF6NT00000BFENT00000C02NT00000C0ANT00000C12NT00000C1ANT00000C2ENT00000C42NT00000C5ANT00000C7ANT00000C82NT00000CA6NT00000CAENT00000CB2NT00000CB6NT00000CC6NT00000CCANT00000CDENT00000CEANT00000CF2NT00000D02NT00000D0ENT00000D36NT00000D4ENT00000D56NT00000D6ANT00000D7ENT00000D82NT00000D8ENT00000DAANT00000DD2NT00000DEENT00000E02NT00000E22NT00000E2ANT00000E42NT00000E62NT00000E72NT00000E86NT00000E9ENT00000EA2NT00000EB2NT00000EBENT00000ED6NT00000EEANT00000EF6NT00000EFENT00000F0ANT00000F1ENT00000F32NT00000F3ENT00000F56NT00000F6ANT00000F72NT00000F7ANT00000F86NT00000F8ANT00000F9ENT00000FA2NT00000FAANT00000FBENT00000FC2NT00000FDENT00000FF6NT00000FFANT00001012NT0000102ANT00001036NT00001046NT0000104ANT00001056NT0000107ANT00001092NT0000109ANT000010AENT000010B6NT000010D6NT000010F2NT000010FENT0000110ANT0000110ENT0000112ENT00001162NT0000116ANT00001186NT0000118ANT00001196NT000011B2NT000011D2NT000011DENT00001202NT0000120ANT0000120ENT0000121ANT00001246NT0000124ANT00001252NT00001266NT0000126ENT0000127ENT00001282NT0000128ANT000012A6NT000012C6NT000012DENT00001302NT0000133ENT00001362NT00001366NT00001392NT00001396NT0000139ANT000013A6NT000013DANT000013E2NT000013EENT000013FENT00001406NT0000140ENT00001436NT0000143ENT00001442NT00001462NT00001466NT00001472NT0000148ENT000014C2NT000014C6NT000014CENT000014D2NT00001502NT00001506NT0000150ENT00001516NT0000152ENT00001532NT0000153ENT0000154ENT00001552NT0000159ANT000015A6NT000015B2NT000015BANT000015C6NT000015CENT000015DENT000015E2NT0000160ENT00001612NT00001616NT0000161ANT0000161ENT00001622NT0000162ANT0000166ANT0000166ENT00001672NT0000167ANT0000167ENT00001682NT00001686NT0000168ANT0000168ENT00001692NT0000169ANT0000169ENT000016A2NT0000170ANT00001746NT0000174ENT00001756NT0000175ENT00001766NT0000176ANT00001772NT0000177ANT00001782NT0000178ANT00001792NT00001796NT0000179ANT0000179ENT000017A2NT000017A6NT000017AENT000017B6NT000017C2NT000017C6NT000017D2NT000017D6NT000017DANT000017DENT000017E2NT000017E6NT000017EENT000017F6NT000017FANT000017FENT00001802NT00001806NT0000180ANT0000180ENT00001812NT00001816NT0000181ANT0000181ENT00001826NT00001842NT00001846NT0000184ANT0000184ENT00001852NT0000185ANT0000185ENT00001862NT00001866NT00001876NT0000187ANT0000187ENT00001886NT0000188ANT00001892NT00001896NT0000189ANT0000189ENT000018A2NT000018A6NT000018AANT000018AENT000018B2NT000018BANT000018BENT000018C2NT000018C6NT000018CANT000018CENT000018D2NT000020CANT000020CENT000020D2NT000020D6NT000020DANT000020DENT000020E2NT000020E6NT000020EANT000020EENT000020F2NT000020F6NT000020FANT000020FENT00002102NT0000210ANT0000210ENT0000211ANT0000211ENT0000212ANT0000212ENT00002132NT00002136NT0000213ANT00002146NT00002152NT00002156NT0000215ANT0000215ENT00002166NT00002172NT00002176NT0000217ANT0000217ENT00002182NT00002186NT00002192NT0000219ENT000021A2NT000021A6NT000021AANT000021AENT000021B2NT000021BANT000021BENT000021C2NT000021C6NT000021CANT000021CENT000021D2NT000021D6NT000021DANT000021DENT000021E2NT000021E6NT000021EANT000021EENT000021F2NT000021F6NT000021FENT00002202NT00002206NT0000220ENT00002242NT00002246NT0000224ANT0000224ENT00002252NT00002256NT0000225ANT00002266NT0000226ANT0000226ENT00002272NT00002276NT0000227E NT000040C6NT000040F2NT000040FENT000041CENT00004272NT00004276NT000043F2NT00005272NT0000528ENT000054C6NT00005732NT000057BANT0000C942NT0000FF72NT000633FANT000EDA2ANT000EDACENT000EDAD2NT000EDAD6NT000EDADANT000EDAE2NT000EDAF2NT000EDAFANT000EE306NT000EE326NT000EE32ENT000EE34ENT000EE3C2NT000EE452NT000EE456NT000EE48ANT000EE4C6NT000EE4FENT000EE50ANT000EE51ENT000EE52ANT000EE52ENT000EE55ANT000EE57ANT000EE57E NT000084AANT0000B886NT0000CA12NT0000CC62NT0000D52ANT0000D99ANT0000DDA2NT0000DFAANT0000E20ANT0000E8EENT0000EEB6NT0000F92ANT000252BANT00091BB2NT001FBD5ENT0021699ANT0021947ENT0021F842NT00220B3ANT002238FENT00228BC6 NT00000E82NT00000F7ENT00000FA6NT00000FB2NT00000FC2NT00000FCENT000012E2NT00001302NT00001526NT000017A6NT00001AF6NT00001B0ENT00001B1ENT00001BCANT00001BFANT00001D42NT00001D9ANT00001EBENT00001EEENT00002212NT000023FANT00002426NT00002432NT000026A2NT000026BENT000031BANT000033A2NT000033A6NT000033BENT00003496NT0000378ANT00003CF6NT00003CFANT00003CFENT00003D4ENT00003DF2NT00003F9ENT000041F2NT000042DANT000045FANT000046EANT000046F2NT000047BANT0000489ENT0000498ANT00004A1ANT00004B6ENT00004C62NT00004D16NT00004D52NT00004E6ANT00004F9ANT00005112NT0000516ANT000051F6NT00005402NT0000565ANT0000577ANT000057EENT00005A9ENT00005CDANT000060AENT0000665ENT00006662NT00006666NT0000669ANT00006762NT0000703ENT00007056NT000071AENT000071DANT000074A2NT00007732NT0000798ENT00007C66NT00007C96NT00007DFENT00007E0ENT00008136NT000081E2NT000081EANT0000840ENT00008522NT0000869ENT000088C2NT00008A2ENT00008AC6NT00008B02NT00008B46NT00008C1ENT00008C92NT00008D26NT00008E1ENT00008E6ANT00008E9ENT00008ECENT00008F5ANT000090FENT00009162NT00009222NT00009266NT0000933ANT000093CENT0000CDBANT0000CDC6NT0016C4CANT00213A26NT00239AEENT0026AC2ANT002A6836NT002AF7C6NT002BADEA NT0003C44ANT0003C45ANT0003C45ENT0003C462NT0003C472NT0003C4BENT0003C4E6NT0003C4EENT0003C4F2NT0003C4F6NT0003C4FENT0003C50ANT0003C50ENT0003C51ENT0003C522NT0003C52ANT0003C6A2NT0003C6BANT0003C6C2NT0003C6CANT0003C6D2NT0003C6D6NT0003C846NT0003C84ENT0003C852NT0003C856NT0003C876NT0003C87ENT0003C88ANT0003C892NT0003C89ANT0003C8A2NT0003C9DANT0003CA7ENT0003CAC6NT0003CBF2NT0003CC3ANT0003D3F2NT0003DB12NT0003DBBENT0003E25ENT0005807ANT000580B6NT00058122NT00058142NT00058176NT0005819ENT000581AANT0005D9EANT00065F1ENT00065F26NT00065F3ENT00068876NT0006889ENT0006C552NT0006C592NT0006C596NT0006C59ANT0006C59ENT0006C5A2NT0006C5A6NT0006C5AANT0006C5AENT0006C5B2NT0006C5B6NT0006C64ENT0006C652NT0006C656NT0006C65ANT0006C65ENT0006C702NT0006C706NT0006C70ANT0006C70ENT0006C712NT0006C722NT0006C7FANT0006C7FENT0006C802NT0006C806NT0006C80ANT0006C80ENT0006C812NT0006C85ANT0006C85ENT0006C862NT0006C866NT0006C86ANT0006DF4ENT0006DF52NT0006DF56NT0006DF5ANT0006DF5ENT00071892NT00091C92NT0009334ENT0009606ENT0009AF32NT0010036ANT0011414ENT0011419ANT0011419ENT001141A2NT001141A6NT001141AANT001141AENT001141B2NT001141B6NT001141BANT001141BENT001141C2NT001141C6NT001141CANT001141CENT001141D2NT001141D6NT001141DANT001141DENT001141E2NT0011424ENT00114252NT00114256NT001144A6NT001144AANT001144AENT001144B2NT001144B6NT001144BA NT00000902NT00000906NT0000090ANT00000912NT00000916NT0000091ANT0000095ENT00000962NT00000966NT0000096ANT0000096ENT00000972NT00000976NT0000097ANT0000097ENT00000982NT00000986NT0000098ANT00000992NT000009E2NT000009E6NT000009EANT000009F2NT000009F6NT000009FANT000009FENT00000A02NT00000A7ENT00000ACENT00000B06NT00000B22NT00000B2ENT00000B42NT00000B52NT00000B72NT00000B86NT00000D76NT00000D82NT00000D96NT00000D9ANT00000D9ENT00000DA2NT00000DA6NT00000DAANT00000DAENT00000DB2NT00000DB6NT00000DBANT00000DBENT00000DC2NT00000DC6NT00000DCANT00000DCENT00000DD2NT00000DD6NT00000DDANT00000DDENT00000DE2NT00000DE6NT00000DEANT00000DEENT00000E22NT00000E26NT00000E2ANT00000E2ENT00000EEENT00000EF2NT00000EFANT00000F0ENT00000F32NT00000F7ENT00000F9ANT00000FFANT00000FFENT00001002NT0000101ANT0000103ENT00001092NT00001096