PolishStreet - Szkoła języka polskiego dla obcokrajowców

 • Centrum dla cudzoziemców we Wrocławiu

 • Centrum dla obcokrajowców we Wrocławiu

 • Indywidualne lekcje języka polskiego

 • Intensywne kursy języka polskiego

 • Intensywne kursy języka polskiego we Wrocławiu

 • Jezyk polski jako obcy

 • Jezyk polski jako obcy we Wrocławiu

 • Język polski jako obcy podręczniki

 • Język polski we Wrocławiu

 • Języka polskiego we Wrocławiu

 • Kursy języka polskiego dla cudzoziemców

 • Kursy języka polskiego dla cudzoziemców we Wrocławiu

 • Kursy języka polskiego dla obcokrajowców

 • Kursy języka polskiego dla obcokrajowców we Wrocławiu

 • Kursy polskiego

 • Kursy polskiego we Wrocławiu

 • Letnie kursy języka polskiego

 • Letnie kursy języka polskiego we Wrocławiu

 • Metody nauczania języka polskiego

 • Nauczanie polskiego jako obcego

 • Nauczanie polskiego jako obcego we Wrocławiu

 • Nauka języka polskiego dla obcokrajowców materiały

 • Nauka polskiego dla obcokrajowców materiały

 • Polski dla cudzoziemców

 • Polski dla cudzoziemców we Wrocławiu

 • Polski dla obcokrajowców

 • Polski dla obcokrajowców we Wrocławiu

 • School of polish

 • Szkoła języka polskiego

 • Szkoła języka polskiego we Wrocławiu

 • Szkoła polskiego

 • Szkoła polskiego we Wrocławiu

 • Intensywne Kursy Języka Polskiego Polski Należy Do Zachodniosłowiańskiej Grupy Języków Język Polski Dla Obcokrajowców Po Wniesieniu Opłaty Za Certyfikat Otrzymuje Kursy Języka Polskiego Dokumentu Poświadczającego Znajomość Języka Polskiego Na Intensywne Kursy Języka Polskiego Poziomie. W Przypadku Otrzymania Oceny Niedostatecznej Język Polski Dla Obcokrajowców Ma Prawo Odwołania Się Od Decyzji Kursy Języka Polskiego Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Intensywne Kursy Języka Polskiego Językiem Polskim Posługują Się Liczne Grupy Język Polski Dla Obcokrajowców Lub Osób Polskiego Pochodzenia, Często Już Kursy Języka Polskiego Kilku Generacji Mieszkających Poza Granicami Polski, Intensywne Kursy Języka Polskiego Egzaminy Organizowane Są Co Najmniej 3 Język Polski Dla Obcokrajowców W Roku (Wiosną, Latem I Jesienią) Kursy Języka Polskiego Poziomach B1, B2 I C2. Znaleziono Intensywne Kursy Języka Polskiego W Łacińskim Tekście Z 1270 Roku. Język Polski Dla Obcokrajowców Najczęściej W Odmianie Mówionej, Używane Są Kursy Języka Polskiego Takie Jak Kaszubski, Śląski, Małopolski, Mazowiecki Intensywne Kursy Języka Polskiego Wielkopolski. In. Dzięki Temu Osoby Uczące Język Polski Dla Obcokrajowców Języka Polskiego Jako Obcego, Zdając Pozytywnie Kursy Języka Polskiego Certyfikatowy, Uzyskują Możliwość Otrzymania Świadectwa, W Intensywne Kursy Języka Polskiego Określona Jest Ich Biegłość W Tym Język Polski Dla Obcokrajowców Najstarsze Zachowane Pełne Zdanie Zapisane Po Kursy Języka Polskiego Brzmi "Daj, Ać Ja Pobruszę, A Intensywne Kursy Języka Polskiego Poczywaj". Dzięki Temu Osoby Uczące Się Język Polski Dla Obcokrajowców Polskiego Jako Obcego, Zdając Pozytywnie Egzamin Kursy Języka Polskiego Uzyskują Możliwość Otrzymania Świadectwa, W Którym Intensywne Kursy Języka Polskiego Jest Ich Biegłość W Tym Języku. Język Polski Dla Obcokrajowców Otrzymuje Suplement, Który Zawiera Szczegółowy Opis Kursy Języka Polskiego Uzyskanych Podczas Egzaminu. Egzaminy Przeprowadza Państwowa Intensywne Kursy Języka Polskiego Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego. Język Polski Dla Obcokrajowców Słowniki Języka Polskiego Obejmują Ponad 130 Kursy Języka Polskiego Jednostek, Z Czego Ok. Dla Niemców Intensywne Kursy Języka Polskiego To Np. Każdy Z Nich Bez Język Polski Dla Obcokrajowców Rozpozna Tematykę Tekstów Prasowych, Których Tytuły Kursy Języka Polskiego Na Przykład Tak: "Racjonalna Polityka Ekonomiczna", Intensywne Kursy Języka Polskiego Inflacja - Bank Centralny Interweniuje", "Konferencja Język Polski Dla Obcokrajowców Ministra Finansów", "Korupcja Koalicji", "Parlament Europejski". Kursy Języka Polskiego Xiv Wieku Polszczyzna Istniała Tylko W Intensywne Kursy Języka Polskiego I Ludowych Odmianach Mówionych. Obecnie Trwają Język Polski Dla Obcokrajowców Przygotowawcze Do Wprowadzenia Egzaminów Na Pozostałych Kursy Języka Polskiego Europejskich (A1, A2 I C1). Egzaminy Intensywne Kursy Języka Polskiego Są Co Najmniej 3 Razy W Język Polski Dla Obcokrajowców (Wiosną, Latem I Jesienią) Na Poziomach Kursy Języka Polskiego B2 I C2. Od 2004 R. Intensywne Kursy Języka Polskiego Użytkowników Języka Polskiego Można Szacować Na Język Polski Dla Obcokrajowców 45 Milionów Osób, Z Czego Ok. Kursy Języka Polskiego Język Polski Używany Jest W Polsce Intensywne Kursy Języka Polskiego Postaci Urzędowej, Literackiej Formy Ogólnopolskiej, Która Język Polski Dla Obcokrajowców Na Podstawie Dialektów Wielkopolski I Małopolski, Kursy Języka Polskiego Także Pod Wpływem Dialektu Mazowsza. 20 Intensywne Kursy Języka Polskiego Znajduje Się W Codziennym Użyciu. W Język Polski Dla Obcokrajowców 2004 Po Raz Pierwszy Odbyły Się Kursy Języka Polskiego Polsce I Poza Jej Granicami Państwowe Intensywne Kursy Języka Polskiego Certyfikatowe Z Języka Polskiego Jako Obcego. Język Polski Dla Obcokrajowców Więcej Osób Uczy Się Języka Polskiego Kursy Języka Polskiego Obcego I Szkołach Językowych I Ośrodkach Intensywne Kursy Języka Polskiego W Polsce I Na Całym Świecie. Język Polski Dla Obcokrajowców Roku 2008 Egzaminy Certyfikatowe Z Języka Kursy Języka Polskiego Jako Obcego Poddane Zostały Audytowi Alte Intensywne Kursy Języka Polskiego Association Of Language Testers In Europe), Język Polski Dla Obcokrajowców Zgodność Egzaminów Z Języka Polskiego Jako Kursy Języka Polskiego Z Wytycznymi Rady Europy. Literacka, Ponadregionalna Intensywne Kursy Języka Polskiego Języka Wykształciła Się W Xv I Język Polski Dla Obcokrajowców Wieku, O Czym Świadczy Bogata Literatura Kursy Języka Polskiego Napisana Po Polsku. W Roku 2004 Intensywne Kursy Języka Polskiego Raz Pierwszy Odbyły Się W Polsce Język Polski Dla Obcokrajowców Poza Jej Granicami Państwowe Egzaminy Certyfikatowe Kursy Języka Polskiego Języka Polskiego Jako Obcego. A To Intensywne Kursy Języka Polskiego Jest Po Polsku! Po Upływie Około Język Polski Dla Obcokrajowców Tygodni Od Egzaminu Zdający Otrzymuje Zawiadomienie Kursy Języka Polskiego Wyniku. Początkowo Rozwój Języka Polskiego Odbywał Inten
  Co nowego
  Rozpocznij naukę polskiego z nami!
  Twoje zajęcia będą przebiegały w komfortowych, małych grupach, w miłej atmosferze.
  Możesz również mieć lekcje w Twoim biurze!
  Sprawdź się - rozwiąż test!
  O Szkole PolishStreet - szkoła języka Polskiego we Wrocławiu
  Szkoła Języka Polskiego dla Obcokrajowców PolishStreet (dawniej DOMINO) rozpoczęła swą działalność już na początku lat dziewięćdziesiątych i nieprzerwanie kontynuuje swoje zadania do dnia dzisiejszego. Nasze kursy przygotowaliśmy dla cudzoziemców przebywający czasowo lub na stałe w naszym kraju. Uczymy języka polskiego i wprowadzamy naszych uczniów w świat kultury i historii Polski. Od czasu powstania zdobyliśmy bardzo duże doświadczenie i wypracowaliśmy nasz własny, autorski program nauczania. Strategia naszego działania jest podporządkowana zaspokojeniu indywidualnych potrzeb cudzoziemców przyjeżdżających do naszego kraju. Prowadzimy kursy podstawowe, obejmujące tematy komunikacyjne, przydatne w codziennym życiu, kładące nacisk na kształcenie umiejętności rozumienia słowa mówionego oraz mówienia. Na kursach zaawansowanych rozwijamy wszystkie umiejętności równolegle i poszerzamy program o zajęcia z historii i kultury polskiej.

  Nasza oferta:
  • Lekcje indywidualne oraz dla grup - na każdym poziomie nauczania1.024,00 PLN
  • Kursy długoterminowe - roczne lub dłuższe1.024,00 PLN
  • Kursy intensywne - weekendowe, tygodniowe, wakacyjne1.024,00 PLN
  • Przygotowywanie do certyfikowanych egzaminów z języka polskiego jako obcego1.024,00 PLN
  • Kursy na temat wybranych aspektów kultury oraz historii Polski1.024,00 PLN
  • Spotkania z kulturą polską - wykłady multimedialne, lekcje tematyczne w muzeum, wyjścia do teatru, itd.1.024,00 PLN
  • Zajęcia artystyczne - ceramika, szkło artystyczne, malarstwo, itp.1.024,00 PLN
  • Korekty i tłumaczenia tekstów, dokumentów, itp.1.024,00 PLN
  • Pomoc studentom w różnych praktycznych sprawach - załatwianie dokumentów, poszukiwanie mieszkania, itp.1.024,00 PLN
  Chcemy pomóc naszym klientom jak najszybciej pokonać bariery kulturowe i językowe i poczuć się swobodnie na polskich ulicach!
  domino.wroc.plFundacja24/7Father Peter HockenWrocław24GooglePolishStreet na FacebookPolishStreet Katalog stron A1A2A3A4A5B1B10B11B12B13B14B15B2B3B4B5B6B7B8B9C1C10C11C12C13C14C15C16C17C18C19C2C20C21C22C23C24C3C4C5C6C7C8C9D1D2D3D3D4D5D6D7D8E1E2G1G2G3G4G5H1H2H3I1I2I3J1J10J11J12J13J14J15J16J17J18J19J2J20J21J22J23J24J25J26J27J28J29J3J30J31J32J33J34J35J36J37J4J5J6J7J8J9K1K2K3K4K5K6K7K8L1L2Ł1M1M2M3M4M5M6N1N10N11N12N13N14N15N16N17N18N2N3N4N5N6N7N8N9O1O10O11O12O13O14O15O16O17O18O19O2O20O3O4O5O6O7O8O9P1P10P11P12P13P14P15P16P17P18P19P2P20P21P22P23P24P25P26P27P28P29P3P30P4P5P6P7P8P9R1R2R3R4R5S1S2S23S3S4S5S6S7S8S9Ś1Ś10Ś11Ś12Ś2Ś3Ś4Ś5Ś6Ś7Ś8Ś9T1T10T11T12T13T14T15T16T17T18T19T2T20T21T22T23T3T4T5T6T7T8T9U1U2U3U4U5W1W10W11W12W13W14W15W16W17W18W19W2W20W21W3W4W5W6W7W8W9Z1Z10Z11Z12Z13Z2Z3Z4Z5Z6Z7Z8Z9 NT00000AAENT00000AB2NT00000AD2NT00000AFANT00000B02NT00000B0ENT00000B26NT00000B2ENT00000B52NT00000B82NT00000B8ENT00000B92NT00000BA6NT00000BB2NT00000BB6NT00000BC6NT00000BDANT00000BE2NT00000BEENT00000BF6NT00000BFENT00000C02NT00000C0ANT00000C12NT00000C1ANT00000C2ENT00000C42NT00000C5ANT00000C7ANT00000C82NT00000CA6NT00000CAENT00000CB2NT00000CB6NT00000CC6NT00000CCANT00000CDENT00000CEANT00000CF2NT00000D02NT00000D0ENT00000D36NT00000D4ENT00000D56NT00000D6ANT00000D7ENT00000D82NT00000D8ENT00000DAANT00000DD2NT00000DEENT00000E02NT00000E22NT00000E2ANT00000E42NT00000E62NT00000E72NT00000E86NT00000E9ENT00000EA2NT00000EB2NT00000EBENT00000ED6NT00000EEANT00000EF6NT00000EFENT00000F0ANT00000F1ENT00000F32NT00000F3ENT00000F56NT00000F6ANT00000F72NT00000F7ANT00000F86NT00000F8ANT00000F9ENT00000FA2NT00000FAANT00000FBENT00000FC2NT00000FDENT00000FF6NT00000FFANT00001012NT0000102ANT00001036NT00001046NT0000104ANT00001056NT0000107ANT00001092NT0000109ANT000010AENT000010B6NT000010D6NT000010F2NT000010FENT0000110ANT0000110ENT0000112ENT00001162NT0000116ANT00001186NT0000118ANT00001196NT000011B2NT000011D2NT000011DENT00001202NT0000120ANT0000120ENT0000121ANT00001246NT0000124ANT00001252NT00001266NT0000126ENT0000127ENT00001282NT0000128ANT000012A6NT000012C6NT000012DENT00001302NT0000133ENT00001362NT00001366NT00001392NT00001396NT0000139ANT000013A6NT000013DANT000013E2NT000013EENT000013FENT00001406NT0000140ENT00001436NT0000143ENT00001442NT00001462NT00001466NT00001472NT0000148ENT000014C2NT000014C6NT000014CENT000014D2NT00001502NT00001506NT0000150ENT00001516NT0000152ENT00001532NT0000153ENT0000154ENT00001552NT0000159ANT000015A6NT000015B2NT000015BANT000015C6NT000015CENT000015DENT000015E2NT0000160ENT00001612NT00001616NT0000161ANT0000161ENT00001622NT0000162ANT0000166ANT0000166ENT00001672NT0000167ANT0000167ENT00001682NT00001686NT0000168ANT0000168ENT00001692NT0000169ANT0000169ENT000016A2NT0000170ANT00001746NT0000174ENT00001756NT0000175ENT00001766NT0000176ANT00001772NT0000177ANT00001782NT0000178ANT00001792NT00001796NT0000179ANT0000179ENT000017A2NT000017A6NT000017AENT000017B6NT000017C2NT000017C6NT000017D2NT000017D6NT000017DANT000017DENT000017E2NT000017E6NT000017EENT000017F6NT000017FANT000017FENT00001802NT00001806NT0000180ANT0000180ENT00001812NT00001816NT0000181ANT0000181ENT00001826NT00001842NT00001846NT0000184ANT0000184ENT00001852NT0000185ANT0000185ENT00001862NT00001866NT00001876NT0000187ANT0000187ENT00001886NT0000188ANT00001892NT00001896NT0000189ANT0000189ENT000018A2NT000018A6NT000018AANT000018AENT000018B2NT000018BANT000018BENT000018C2NT000018C6NT000018CANT000018CENT000018D2NT000020CANT000020CENT000020D2NT000020D6NT000020DANT000020DENT000020E2NT000020E6NT000020EANT000020EENT000020F2NT000020F6NT000020FANT000020FENT00002102NT0000210ANT0000210ENT0000211ANT0000211ENT0000212ANT0000212ENT00002132NT00002136NT0000213ANT00002146NT00002152NT00002156NT0000215ANT0000215ENT00002166NT00002172NT00002176NT0000217ANT0000217ENT00002182NT00002186NT00002192NT0000219ENT000021A2NT000021A6NT000021AANT000021AENT000021B2NT000021BANT000021BENT000021C2NT000021C6NT000021CANT000021CENT000021D2NT000021D6NT000021DANT000021DENT000021E2NT000021E6NT000021EANT000021EENT000021F2NT000021F6NT000021FENT00002202NT00002206NT0000220ENT00002242NT00002246NT0000224ANT0000224ENT00002252NT00002256NT0000225ANT00002266NT0000226ANT0000226ENT00002272NT00002276NT0000227E NT000040C6NT000040F2NT000040FENT000041CENT00004272NT00004276NT000043F2NT00005272NT0000528ENT000054C6NT00005732NT000057BANT0000C942NT0000FF72NT000633FANT000EDA2ANT000EDACENT000EDAD2NT000EDAD6NT000EDADANT000EDAE2NT000EDAF2NT000EDAFANT000EE306NT000EE326NT000EE32ENT000EE34ENT000EE3C2NT000EE452NT000EE456NT000EE48ANT000EE4C6NT000EE4FENT000EE50ANT000EE51ENT000EE52ANT000EE52ENT000EE55ANT000EE57ANT000EE57E NT000084AANT0000B886NT0000CA12NT0000CC62NT0000D52ANT0000D99ANT0000DDA2NT0000DFAANT0000E20ANT0000E8EENT0000EEB6NT0000F92ANT000252BANT00091BB2NT001FBD5ENT0021699ANT0021947ENT0021F842NT00220B3ANT002238FENT00228BC6 NT00000E82NT00000F7ENT00000FA6NT00000FB2NT00000FC2NT00000FCENT000012E2NT00001302NT00001526NT000017A6NT00001AF6NT00001B0ENT00001B1ENT00001BCANT00001BFANT00001D42NT00001D9ANT00001EBENT00001EEENT00002212NT000023FANT00002426NT00002432NT000026A2NT000026BENT000031BANT000033A2NT000033A6NT000033BENT00003496NT0000378ANT00003CF6NT00003CFANT00003CFENT00003D4ENT00003DF2NT00003F9ENT000041F2NT000042DANT000045FANT000046EANT000046F2NT000047BANT0000489ENT0000498ANT00004A1ANT00004B6ENT00004C62NT00004D16NT00004D52NT00004E6ANT00004F9ANT00005112NT0000516ANT000051F6NT00005402NT0000565ANT0000577ANT000057EENT00005A9ENT00005CDANT000060AENT0000665ENT00006662NT00006666NT0000669ANT00006762NT0000703ENT00007056NT000071AENT000071DANT000074A2NT00007732NT0000798ENT00007C66NT00007C96NT00007DFENT00007E0ENT00008136NT000081E2NT000081EANT0000840ENT00008522NT0000869ENT000088C2NT00008A2ENT00008AC6NT00008B02NT00008B46NT00008C1ENT00008C92NT00008D26NT00008E1ENT00008E6ANT00008E9ENT00008ECENT00008F5ANT000090FENT00009162NT00009222NT00009266NT0000933ANT000093CENT0000CDBANT0000CDC6NT0016C4CANT00213A26NT00239AEENT0026AC2ANT002A6836NT002AF7C6NT002BADEA NT0003C44ANT0003C45ANT0003C45ENT0003C462NT0003C472NT0003C4BENT0003C4E6NT0003C4EENT0003C4F2NT0003C4F6NT0003C4FENT0003C50ANT0003C50ENT0003C51ENT0003C522NT0003C52ANT0003C6A2NT0003C6BANT0003C6C2NT0003C6CANT0003C6D2NT0003C6D6NT0003C846NT0003C84ENT0003C852NT0003C856NT0003C876NT0003C87ENT0003C88ANT0003C892NT0003C89ANT0003C8A2NT0003C9DANT0003CA7ENT0003CAC6NT0003CBF2NT0003CC3ANT0003D3F2NT0003DB12NT0003DBBENT0003E25ENT0005807ANT000580B6NT00058122NT00058142NT00058176NT0005819ENT000581AANT0005D9EANT00065F1ENT00065F26NT00065F3ENT00068876NT0006889ENT0006C552NT0006C592NT0006C596NT0006C59ANT0006C59ENT0006C5A2NT0006C5A6NT0006C5AANT0006C5AENT0006C5B2NT0006C5B6NT0006C64ENT0006C652NT0006C656NT0006C65ANT0006C65ENT0006C702NT0006C706NT0006C70ANT0006C70ENT0006C712NT0006C722NT0006C7FANT0006C7FENT0006C802NT0006C806NT0006C80ANT0006C80ENT0006C812NT0006C85ANT0006C85ENT0006C862NT0006C866NT0006C86ANT0006DF4ENT0006DF52NT0006DF56NT0006DF5ANT0006DF5ENT00071892NT00091C92NT0009334ENT0009606ENT0009AF32NT0010036ANT0011414ENT0011419ANT0011419ENT001141A2NT001141A6NT001141AANT001141AENT001141B2NT001141B6NT001141BANT001141BENT001141C2NT001141C6NT001141CANT001141CENT001141D2NT001141D6NT001141DANT001141DENT001141E2NT0011424ENT00114252NT00114256NT001144A6NT001144AANT001144AENT001144B2NT001144B6NT001144BA NT00000902NT00000906NT0000090ANT00000912NT00000916NT0000091ANT0000095ENT00000962NT00000966NT0000096ANT0000096ENT00000972NT00000976NT0000097ANT0000097ENT00000982NT00000986NT0000098ANT00000992NT000009E2NT000009E6NT000009EANT000009F2NT000009F6NT000009FANT000009FENT00000A02NT00000A7ENT00000ACENT00000B06NT00000B22NT00000B2ENT00000B42NT00000B52NT00000B72NT00000B86NT00000D76NT00000D82NT00000D96NT00000D9ANT00000D9ENT00000DA2NT00000DA6NT00000DAANT00000DAENT00000DB2NT00000DB6NT00000DBANT00000DBENT00000DC2NT00000DC6NT00000DCANT00000DCENT00000DD2NT00000DD6NT00000DDANT00000DDENT00000DE2NT00000DE6NT00000DEANT00000DEENT00000E22NT00000E26NT00000E2ANT00000E2ENT00000EEENT00000EF2NT00000EFANT00000F0ENT00000F32NT00000F7ENT00000F9ANT00000FFANT00000FFENT00001002NT0000101ANT0000103ENT00001092NT00001096