Nasi nauczyciele
Nasi nauczyciele są nauczycielami specjalizującymi się w nauczaniu języka polskiego jako obcego.
Świetnie znają angielski, a niektórzy z nich posługują się także językiem niemieckim, francuskim lub włoskim. Od wielu lat prowadzą zajęcia językowe dla obcokrajowców. Mają doskonałe podejście pedagogiczne i dydaktyczne oraz przyjazne osobowości. Sami twierdzą, że bardzo lubią pracę lektorów języka polskiego oraz kontakty z innymi kulturami.

Oto sylwetki kilku z nich...

Alicja"

Alicja
Profesjonalna, rzeczowa, zawsze uśmiechnięta.
Kocha podróże po Europie, a szczególnie po krajach śródziemnomorskich.
Jej zajęcia to kalejdoskop ciekawych technik i materiałów :)

Dorota
Umiejąca stworzyć ciepłą i przyjazną atmosferę nawet podczas tłumaczenia największych zawiłości polskiej gramatyki. Świetnie włada francuskim.
Dzięki niej coraz więcej Francuzów posługuje się płynną polszczyzną :)

Dorota

Anita

Anita
Uważna i pogodna. Z anielską cierpliwością powraca po raz kolejny do zagadnień, które nie łatwo "trzymają się głów" nieprzyzwyczajonych do polskiej gramatyki.
Nie pozwala też naszym obcokrajowcom "polec" na polskiej wymowie, mobilizując ich do podejmowania kolejnych prób :)

Paulina
Polonistka i anglistka. Uwielbia dalekie podróże, szczególnie do krajów azjatyckich. Poznawanie kultur i narodów to jej pasja. Doskonale rozumie różnice kulturowe między Polakami a innymi nacjami.
Świetnie potrafi dostosować styl zajęć do potrzeb kulturowych grupy :)

Paulina

Agnieszka

Agnieszka
Niezwykle zaangażowana w pracę lektora. Świetny nauczyciel zarówno polskiego, jak i angielskiego.
Kocha muzykę, ale nie na każdej lekcji wymaga od kursantów śpiewania polskich hitów! :)

Sandra
Bardzo energiczna, pomysłowa, wykorzystująca różne nowoczesne techniki przy nauczaniu języka polskiego!
Uwielbia pantomimę i taniec, tak więc zapamiętywanie słownictwa nie nastręcza jej kursantom żadnych większych problemów :)

Sandra