Poziomy nauczania

 • Centrum dla cudzoziemców we Wrocławiu

 • Centrum dla obcokrajowców we Wrocławiu

 • Indywidualne lekcje języka polskiego

 • Intensywne kursy języka polskiego

 • Intensywne kursy języka polskiego we Wrocławiu

 • Jezyk polski jako obcy

 • Jezyk polski jako obcy we Wrocławiu

 • Język polski jako obcy podręczniki

 • Język polski we Wrocławiu

 • Języka polskiego we Wrocławiu

 • Kursy języka polskiego dla cudzoziemców

 • Kursy języka polskiego dla cudzoziemców we Wrocławiu

 • Kursy języka polskiego dla obcokrajowców

 • Kursy języka polskiego dla obcokrajowców we Wrocławiu

 • Kursy polskiego

 • Kursy polskiego we Wrocławiu

 • Letnie kursy języka polskiego

 • Letnie kursy języka polskiego we Wrocławiu

 • Metody nauczania języka polskiego

 • Nauczanie polskiego jako obcego

 • Nauczanie polskiego jako obcego we Wrocławiu

 • Nauka języka polskiego dla obcokrajowców materiały

 • Nauka polskiego dla obcokrajowców materiały

 • Polski dla cudzoziemców

 • Polski dla cudzoziemców we Wrocławiu

 • Polski dla obcokrajowców

 • Polski dla obcokrajowców we Wrocławiu

 • School of polish

 • Szkoła języka polskiego

 • Szkoła języka polskiego we Wrocławiu

 • Szkoła polskiego

 • Szkoła polskiego we Wrocławiu

 • Intensywne Kursy Języka Polskiego Organizowane Są Co Najmniej 3 Razy Język Polski Dla Obcokrajowców Roku (Wiosną, Latem I Jesienią) Na Kursy Języka Polskiego B1, B2 I C2. Jeśli Wynik Intensywne Kursy Języka Polskiego Pomyślny, Zdający Uzyskuje Certyfikat. Certyfikat Wysyłany Język Polski Dla Obcokrajowców Pocztą Za Poświadczeniem Odbioru, Dlatego W Kursy Języka Polskiego Zgłoszeniowym Należy Podać Adres, Pod Którym Intensywne Kursy Języka Polskiego (Lub Upoważniona Przez Niego Osoba) Odbierze Język Polski Dla Obcokrajowców I Poświadczy To Własnoręcznym Podpisem. Najdawniejsze Kursy Języka Polskiego Zapisy Pojedynczych Słów W Języku Polskim Intensywne Kursy Języka Polskiego Z Xii Wieku. Egzaminy Organizowane Są Język Polski Dla Obcokrajowców Najmniej 3 Razy W Roku (Wiosną, Kursy Języka Polskiego I Jesienią) Na Poziomach B1, B2 Intensywne Kursy Języka Polskiego C2. Egzaminy Przeprowadza Państwowa Komisja Poświadczania Język Polski Dla Obcokrajowców Języka Polskiego Jako Obcego. : Dach, Kursy Języka Polskiego Jarmark, Gmach, Ratusz; Dla Włochów: Fontanna, Intensywne Kursy Języka Polskiego Pomidor, Parapet; Dla Francuzów: Bagaż, Bilet, Język Polski Dla Obcokrajowców Romans, Wizyta; Dla Anglików I Amerykanów: Kursy Języka Polskiego Komputer, Dyskietka, Biznesmen, Folder, Mikser, Drybling, Intensywne Kursy Języka Polskiego Keczup, Dżinsy. In. Każdy Z Nich Język Polski Dla Obcokrajowców Problemu Rozpozna Tematykę Tekstów Prasowych, Których Kursy Języka Polskiego Brzmią Na Przykład Tak: "Racjonalna Polityka Intensywne Kursy Języka Polskiego "Katastrofalna Inflacja - Bank Centralny Interweniuje", Język Polski Dla Obcokrajowców Prasowa Ministra Finansów", "Korupcja Koalicji", "Parlament Kursy Języka Polskiego Jako Odrębny Język Polszczyzna Zaczęła Się Intensywne Kursy Języka Polskiego W X Wieku, Pełniąc Ważną Rolę Język Polski Dla Obcokrajowców Powstaniu I Rozwoju Państwa Polskiego. Po Kursy Języka Polskiego Opłaty Za Certyfikat Otrzymuje Oryginał Dokumentu Intensywne Kursy Języka Polskiego Znajomość Języka Polskiego Na Danym Poziomie. Język Polski Dla Obcokrajowców Najczęściej W Odmianie Mówionej, Używane Są Kursy Języka Polskiego Takie Jak Kaszubski, Śląski, Małopolski, Mazowiecki Intensywne Kursy Języka Polskiego Wielkopolski. Jeśli Zdający Z Którejś Z Język Polski Dla Obcokrajowców Sprawności Nie Uzyskał Liczby Punktów Wymaganej Kursy Języka Polskiego Uzyskania Certyfikatu, Może Za Rok Przystąpić Intensywne Kursy Języka Polskiego Egzaminu Powtórnie. W Usa, Kanadzie, Australii, Język Polski Dla Obcokrajowców Wielkiej Brytanii, Francji, A Także Na Kursy Języka Polskiego W Kazachstanie, Na Litwie Czy Na Intensywne Kursy Języka Polskiego Najstarsze Zachowane Pełne Zdanie Zapisane Po Język Polski Dla Obcokrajowców Brzmi "Daj, Ać Ja Pobruszę, A Kursy Języka Polskiego Poczywaj". Zdający Otrzymuje Suplement, Który Zawiera Intensywne Kursy Języka Polskiego Opis Wyników Uzyskanych Podczas Egzaminu. Literacka, Język Polski Dla Obcokrajowców Odmiana Języka Wykształciła Się W Xv Kursy Języka Polskiego Xvi Wieku, O Czym Świadczy Bogata Intensywne Kursy Języka Polskiego Renesansowa Napisana Po Polsku. Obecnie Trwają Język Polski Dla Obcokrajowców Przygotowawcze Do Wprowadzenia Egzaminów Na Pozostałych Kursy Języka Polskiego Europejskich (A1, A2 I C1). Standardy Intensywne Kursy Języka Polskiego Egzaminacyjnych Oraz Zasady Przeprowadzania Egzaminów Zostały Język Polski Dla Obcokrajowców Na Najnowszych Zaleceniach Rady Europy Zmierzających Kursy Języka Polskiego Standaryzacji Testowania Znajomości Języków Obcych W Intensywne Kursy Języka Polskiego W Roku 2004 Po Raz Pierwszy Język Polski Dla Obcokrajowców Się W Polsce I Poza Jej Kursy Języka Polskiego Państwowe Egzaminy Certyfikatowe Z Języka Polskiego Intensywne Kursy Języka Polskiego Obcego. Coraz Więcej Osób Uczy Się Język Polski Dla Obcokrajowców Polskiego Jako Obcego I Szkołach Językowych Kursy Języka Polskiego Ośrodkach Uniwersyteckich W Polsce I Na Intensywne Kursy Języka Polskiego Świecie. Nie Odstrasza Ich Fakt, Że Język Polski Dla Obcokrajowców Rzeczowniki W Języku Polskim Mogą Mieć Kursy Języka Polskiego 14 Różnych Form Fleksyjnych, Nie Obawiają Intensywne Kursy Języka Polskiego Wymowy Łamańców Językowych Typu "W Szczebrzeszynie Język Polski Dla Obcokrajowców Brzmi W Trzcinie". Do Xiv Wieku Kursy Języka Polskiego Istniała Tylko W Regionalnych I Ludowych Intensywne Kursy Języka Polskiego Mówionych. Od 2004 R. Współcześnie Język Język Polski Dla Obcokrajowców Używany Jest W Polsce W Postaci Kursy Języka Polskiego Literackiej Formy Ogólnopolskiej, Która Powstała Na Intensywne Kursy Języka Polskiego Dialektów Wielkopolski I Małopolski, A Także Język Polski Dla Obcokrajowców Wpływem Dialektu Mazowsza. W Przypadku Otrzymania Kursy Języka Polskiego Niedostatecznej Zdający Ma Prawo Odwołania Się Intensywne Kursy Języka Polskiego Decyzji Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Język Polski Dla Obcokrajowców Jako Obcego. A To Wszystko Jest Kursy Języka Polskiego Polsk
  Proces nauczania
  Nasza szkoła oferuje naukę języka na wszystkich poziomach. Ogólna klasyfikacja poziomów języka polskiego jako obcego, jest następująca:
  PoziomStopieńSymbolStopień zaawansowaniaStopień - opis angielski
  Podstawowy1A0Sytuacje komunikacyjneSurvival Polish
  Podstawowy2A1Wprowadzenie do językaIntroduction Polish
  Podstawowy3A2WstępnyWaystage
  Średni4B1Średni progowyThreshold
  Średni5B2Średni ogólnyVentage
  Zaawansowany6C1Średni ogólnyEffective Operational Proficiency
  Zaawansowany7C2ZaawansowanyMastery
  Zaawansowany8DBiegły(Native Speaker)
  domino.wroc.plFundacja24/7Father Peter HockenWrocław24GooglePolishStreet na FacebookPolishStreet Katalog stron A1A2A3A4A5B1B10B11B12B13B14B15B2B3B4B5B6B7B8B9C1C10C11C12C13C14C15C16C17C18C19C2C20C21C22C23C24C3C4C5C6C7C8C9D1D2D3D3D4D5D6D7D8E1E2G1G2G3G4G5H1H2H3I1I2I3J1J10J11J12J13J14J15J16J17J18J19J2J20J21J22J23J24J25J26J27J28J29J3J30J31J32J33J34J35J36J37J4J5J6J7J8J9K1K2K3K4K5K6K7K8L1L2Ł1M1M2M3M4M5M6N1N10N11N12N13N14N15N16N17N18N2N3N4N5N6N7N8N9O1O10O11O12O13O14O15O16O17O18O19O2O20O3O4O5O6O7O8O9P1P10P11P12P13P14P15P16P17P18P19P2P20P21P22P23P24P25P26P27P28P29P3P30P4P5P6P7P8P9R1R2R3R4R5S1S2S23S3S4S5S6S7S8S9Ś1Ś10Ś11Ś12Ś2Ś3Ś4Ś5Ś6Ś7Ś8Ś9T1T10T11T12T13T14T15T16T17T18T19T2T20T21T22T23T3T4T5T6T7T8T9U1U2U3U4U5W1W10W11W12W13W14W15W16W17W18W19W2W20W21W3W4W5W6W7W8W9Z1Z10Z11Z12Z13Z2Z3Z4Z5Z6Z7Z8Z9 NT00000AAENT00000AB2NT00000AD2NT00000AFANT00000B02NT00000B0ENT00000B26NT00000B2ENT00000B52NT00000B82NT00000B8ENT00000B92NT00000BA6NT00000BB2NT00000BB6NT00000BC6NT00000BDANT00000BE2NT00000BEENT00000BF6NT00000BFENT00000C02NT00000C0ANT00000C12NT00000C1ANT00000C2ENT00000C42NT00000C5ANT00000C7ANT00000C82NT00000CA6NT00000CAENT00000CB2NT00000CB6NT00000CC6NT00000CCANT00000CDENT00000CEANT00000CF2NT00000D02NT00000D0ENT00000D36NT00000D4ENT00000D56NT00000D6ANT00000D7ENT00000D82NT00000D8ENT00000DAANT00000DD2NT00000DEENT00000E02NT00000E22NT00000E2ANT00000E42NT00000E62NT00000E72NT00000E86NT00000E9ENT00000EA2NT00000EB2NT00000EBENT00000ED6NT00000EEANT00000EF6NT00000EFENT00000F0ANT00000F1ENT00000F32NT00000F3ENT00000F56NT00000F6ANT00000F72NT00000F7ANT00000F86NT00000F8ANT00000F9ENT00000FA2NT00000FAANT00000FBENT00000FC2NT00000FDENT00000FF6NT00000FFANT00001012NT0000102ANT00001036NT00001046NT0000104ANT00001056NT0000107ANT00001092NT0000109ANT000010AENT000010B6NT000010D6NT000010F2NT000010FENT0000110ANT0000110ENT0000112ENT00001162NT0000116ANT00001186NT0000118ANT00001196NT000011B2NT000011D2NT000011DENT00001202NT0000120ANT0000120ENT0000121ANT00001246NT0000124ANT00001252NT00001266NT0000126ENT0000127ENT00001282NT0000128ANT000012A6NT000012C6NT000012DENT00001302NT0000133ENT00001362NT00001366NT00001392NT00001396NT0000139ANT000013A6NT000013DANT000013E2NT000013EENT000013FENT00001406NT0000140ENT00001436NT0000143ENT00001442NT00001462NT00001466NT00001472NT0000148ENT000014C2NT000014C6NT000014CENT000014D2NT00001502NT00001506NT0000150ENT00001516NT0000152ENT00001532NT0000153ENT0000154ENT00001552NT0000159ANT000015A6NT000015B2NT000015BANT000015C6NT000015CENT000015DENT000015E2NT0000160ENT00001612NT00001616NT0000161ANT0000161ENT00001622NT0000162ANT0000166ANT0000166ENT00001672NT0000167ANT0000167ENT00001682NT00001686NT0000168ANT0000168ENT00001692NT0000169ANT0000169ENT000016A2NT0000170ANT00001746NT0000174ENT00001756NT0000175ENT00001766NT0000176ANT00001772NT0000177ANT00001782NT0000178ANT00001792NT00001796NT0000179ANT0000179ENT000017A2NT000017A6NT000017AENT000017B6NT000017C2NT000017C6NT000017D2NT000017D6NT000017DANT000017DENT000017E2NT000017E6NT000017EENT000017F6NT000017FANT000017FENT00001802NT00001806NT0000180ANT0000180ENT00001812NT00001816NT0000181ANT0000181ENT00001826NT00001842NT00001846NT0000184ANT0000184ENT00001852NT0000185ANT0000185ENT00001862NT00001866NT00001876NT0000187ANT0000187ENT00001886NT0000188ANT00001892NT00001896NT0000189ANT0000189ENT000018A2NT000018A6NT000018AANT000018AENT000018B2NT000018BANT000018BENT000018C2NT000018C6NT000018CANT000018CENT000018D2NT000020CANT000020CENT000020D2NT000020D6NT000020DANT000020DENT000020E2NT000020E6NT000020EANT000020EENT000020F2NT000020F6NT000020FANT000020FENT00002102NT0000210ANT0000210ENT0000211ANT0000211ENT0000212ANT0000212ENT00002132NT00002136NT0000213ANT00002146NT00002152NT00002156NT0000215ANT0000215ENT00002166NT00002172NT00002176NT0000217ANT0000217ENT00002182NT00002186NT00002192NT0000219ENT000021A2NT000021A6NT000021AANT000021AENT000021B2NT000021BANT000021BENT000021C2NT000021C6NT000021CANT000021CENT000021D2NT000021D6NT000021DANT000021DENT000021E2NT000021E6NT000021EANT000021EENT000021F2NT000021F6NT000021FENT00002202NT00002206NT0000220ENT00002242NT00002246NT0000224ANT0000224ENT00002252NT00002256NT0000225ANT00002266NT0000226ANT0000226ENT00002272NT00002276NT0000227E NT000040C6NT000040F2NT000040FENT000041CENT00004272NT00004276NT000043F2NT00005272NT0000528ENT000054C6NT00005732NT000057BANT0000C942NT0000FF72NT000633FANT000EDA2ANT000EDACENT000EDAD2NT000EDAD6NT000EDADANT000EDAE2NT000EDAF2NT000EDAFANT000EE306NT000EE326NT000EE32ENT000EE34ENT000EE3C2NT000EE452NT000EE456NT000EE48ANT000EE4C6NT000EE4FENT000EE50ANT000EE51ENT000EE52ANT000EE52ENT000EE55ANT000EE57ANT000EE57E NT000084AANT0000B886NT0000CA12NT0000CC62NT0000D52ANT0000D99ANT0000DDA2NT0000DFAANT0000E20ANT0000E8EENT0000EEB6NT0000F92ANT000252BANT00091BB2NT001FBD5ENT0021699ANT0021947ENT0021F842NT00220B3ANT002238FENT00228BC6 NT00000E82NT00000F7ENT00000FA6NT00000FB2NT00000FC2NT00000FCENT000012E2NT00001302NT00001526NT000017A6NT00001AF6NT00001B0ENT00001B1ENT00001BCANT00001BFANT00001D42NT00001D9ANT00001EBENT00001EEENT00002212NT000023FANT00002426NT00002432NT000026A2NT000026BENT000031BANT000033A2NT000033A6NT000033BENT00003496NT0000378ANT00003CF6NT00003CFANT00003CFENT00003D4ENT00003DF2NT00003F9ENT000041F2NT000042DANT000045FANT000046EANT000046F2NT000047BANT0000489ENT0000498ANT00004A1ANT00004B6ENT00004C62NT00004D16NT00004D52NT00004E6ANT00004F9ANT00005112NT0000516ANT000051F6NT00005402NT0000565ANT0000577ANT000057EENT00005A9ENT00005CDANT000060AENT0000665ENT00006662NT00006666NT0000669ANT00006762NT0000703ENT00007056NT000071AENT000071DANT000074A2NT00007732NT0000798ENT00007C66NT00007C96NT00007DFENT00007E0ENT00008136NT000081E2NT000081EANT0000840ENT00008522NT0000869ENT000088C2NT00008A2ENT00008AC6NT00008B02NT00008B46NT00008C1ENT00008C92NT00008D26NT00008E1ENT00008E6ANT00008E9ENT00008ECENT00008F5ANT000090FENT00009162NT00009222NT00009266NT0000933ANT000093CENT0000CDBANT0000CDC6NT0016C4CANT00213A26NT00239AEENT0026AC2ANT002A6836NT002AF7C6NT002BADEA NT0003C44ANT0003C45ANT0003C45ENT0003C462NT0003C472NT0003C4BENT0003C4E6NT0003C4EENT0003C4F2NT0003C4F6NT0003C4FENT0003C50ANT0003C50ENT0003C51ENT0003C522NT0003C52ANT0003C6A2NT0003C6BANT0003C6C2NT0003C6CANT0003C6D2NT0003C6D6NT0003C846NT0003C84ENT0003C852NT0003C856NT0003C876NT0003C87ENT0003C88ANT0003C892NT0003C89ANT0003C8A2NT0003C9DANT0003CA7ENT0003CAC6NT0003CBF2NT0003CC3ANT0003D3F2NT0003DB12NT0003DBBENT0003E25ENT0005807ANT000580B6NT00058122NT00058142NT00058176NT0005819ENT000581AANT0005D9EANT00065F1ENT00065F26NT00065F3ENT00068876NT0006889ENT0006C552NT0006C592NT0006C596NT0006C59ANT0006C59ENT0006C5A2NT0006C5A6NT0006C5AANT0006C5AENT0006C5B2NT0006C5B6NT0006C64ENT0006C652NT0006C656NT0006C65ANT0006C65ENT0006C702NT0006C706NT0006C70ANT0006C70ENT0006C712NT0006C722NT0006C7FANT0006C7FENT0006C802NT0006C806NT0006C80ANT0006C80ENT0006C812NT0006C85ANT0006C85ENT0006C862NT0006C866NT0006C86ANT0006DF4ENT0006DF52NT0006DF56NT0006DF5ANT0006DF5ENT00071892NT00091C92NT0009334ENT0009606ENT0009AF32NT0010036ANT0011414ENT0011419ANT0011419ENT001141A2NT001141A6NT001141AANT001141AENT001141B2NT001141B6NT001141BANT001141BENT001141C2NT001141C6NT001141CANT001141CENT001141D2NT001141D6NT001141DANT001141DENT001141E2NT0011424ENT00114252NT00114256NT001144A6NT001144AANT001144AENT001144B2NT001144B6NT001144BA NT00000902NT00000906NT0000090ANT00000912NT00000916NT0000091ANT0000095ENT00000962NT00000966NT0000096ANT0000096ENT00000972NT00000976NT0000097ANT0000097ENT00000982NT00000986NT0000098ANT00000992NT000009E2NT000009E6NT000009EANT000009F2NT000009F6NT000009FANT000009FENT00000A02NT00000A7ENT00000ACENT00000B06NT00000B22NT00000B2ENT00000B42NT00000B52NT00000B72NT00000B86NT00000D76NT00000D82NT00000D96NT00000D9ANT00000D9ENT00000DA2NT00000DA6NT00000DAANT00000DAENT00000DB2NT00000DB6NT00000DBANT00000DBENT00000DC2NT00000DC6NT00000DCANT00000DCENT00000DD2NT00000DD6NT00000DDANT00000DDENT00000DE2NT00000DE6NT00000DEANT00000DEENT00000E22NT00000E26NT00000E2ANT00000E2ENT00000EEENT00000EF2NT00000EFANT00000F0ENT00000F32NT00000F7ENT00000F9ANT00000FFANT00000FFENT00001002NT0000101ANT0000103ENT00001092NT00001096