PolishStreet - Szkoła języka polskiego dla obcokrajowców

 • Centrum dla cudzoziemców we Wrocławiu

 • Centrum dla obcokrajowców we Wrocławiu

 • Indywidualne lekcje języka polskiego

 • Intensywne kursy języka polskiego

 • Intensywne kursy języka polskiego we Wrocławiu

 • Jezyk polski jako obcy

 • Jezyk polski jako obcy we Wrocławiu

 • Język polski jako obcy podręczniki

 • Język polski we Wrocławiu

 • Języka polskiego we Wrocławiu

 • Kursy języka polskiego dla cudzoziemców

 • Kursy języka polskiego dla cudzoziemców we Wrocławiu

 • Kursy języka polskiego dla obcokrajowców

 • Kursy języka polskiego dla obcokrajowców we Wrocławiu

 • Kursy polskiego

 • Kursy polskiego we Wrocławiu

 • Letnie kursy języka polskiego

 • Letnie kursy języka polskiego we Wrocławiu

 • Metody nauczania języka polskiego

 • Nauczanie polskiego jako obcego

 • Nauczanie polskiego jako obcego we Wrocławiu

 • Nauka języka polskiego dla obcokrajowców materiały

 • Nauka polskiego dla obcokrajowców materiały

 • Polski dla cudzoziemców

 • Polski dla cudzoziemców we Wrocławiu

 • Polski dla obcokrajowców

 • Polski dla obcokrajowców we Wrocławiu

 • School of polish

 • Szkoła języka polskiego

 • Szkoła języka polskiego we Wrocławiu

 • Szkoła polskiego

 • Szkoła polskiego we Wrocławiu

 • Intensywne Kursy Języka Polskiego Polski Należy Do Zachodniosłowiańskiej Grupy Języków Język Polski Dla Obcokrajowców Po Wniesieniu Opłaty Za Certyfikat Otrzymuje Kursy Języka Polskiego Dokumentu Poświadczającego Znajomość Języka Polskiego Na Intensywne Kursy Języka Polskiego Poziomie. W Przypadku Otrzymania Oceny Niedostatecznej Język Polski Dla Obcokrajowców Ma Prawo Odwołania Się Od Decyzji Kursy Języka Polskiego Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Intensywne Kursy Języka Polskiego Językiem Polskim Posługują Się Liczne Grupy Język Polski Dla Obcokrajowców Lub Osób Polskiego Pochodzenia, Często Już Kursy Języka Polskiego Kilku Generacji Mieszkających Poza Granicami Polski, Intensywne Kursy Języka Polskiego Egzaminy Organizowane Są Co Najmniej 3 Język Polski Dla Obcokrajowców W Roku (Wiosną, Latem I Jesienią) Kursy Języka Polskiego Poziomach B1, B2 I C2. Znaleziono Intensywne Kursy Języka Polskiego W Łacińskim Tekście Z 1270 Roku. Język Polski Dla Obcokrajowców Najczęściej W Odmianie Mówionej, Używane Są Kursy Języka Polskiego Takie Jak Kaszubski, Śląski, Małopolski, Mazowiecki Intensywne Kursy Języka Polskiego Wielkopolski. In. Dzięki Temu Osoby Uczące Język Polski Dla Obcokrajowców Języka Polskiego Jako Obcego, Zdając Pozytywnie Kursy Języka Polskiego Certyfikatowy, Uzyskują Możliwość Otrzymania Świadectwa, W Intensywne Kursy Języka Polskiego Określona Jest Ich Biegłość W Tym Język Polski Dla Obcokrajowców Najstarsze Zachowane Pełne Zdanie Zapisane Po Kursy Języka Polskiego Brzmi "Daj, Ać Ja Pobruszę, A Intensywne Kursy Języka Polskiego Poczywaj". Dzięki Temu Osoby Uczące Się Język Polski Dla Obcokrajowców Polskiego Jako Obcego, Zdając Pozytywnie Egzamin Kursy Języka Polskiego Uzyskują Możliwość Otrzymania Świadectwa, W Którym Intensywne Kursy Języka Polskiego Jest Ich Biegłość W Tym Języku. Język Polski Dla Obcokrajowców Otrzymuje Suplement, Który Zawiera Szczegółowy Opis Kursy Języka Polskiego Uzyskanych Podczas Egzaminu. Egzaminy Przeprowadza Państwowa Intensywne Kursy Języka Polskiego Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego. Język Polski Dla Obcokrajowców Słowniki Języka Polskiego Obejmują Ponad 130 Kursy Języka Polskiego Jednostek, Z Czego Ok. Dla Niemców Intensywne Kursy Języka Polskiego To Np. Każdy Z Nich Bez Język Polski Dla Obcokrajowców Rozpozna Tematykę Tekstów Prasowych, Których Tytuły Kursy Języka Polskiego Na Przykład Tak: "Racjonalna Polityka Ekonomiczna", Intensywne Kursy Języka Polskiego Inflacja - Bank Centralny Interweniuje", "Konferencja Język Polski Dla Obcokrajowców Ministra Finansów", "Korupcja Koalicji", "Parlament Europejski". Kursy Języka Polskiego Xiv Wieku Polszczyzna Istniała Tylko W Intensywne Kursy Języka Polskiego I Ludowych Odmianach Mówionych. Obecnie Trwają Język Polski Dla Obcokrajowców Przygotowawcze Do Wprowadzenia Egzaminów Na Pozostałych Kursy Języka Polskiego Europejskich (A1, A2 I C1). Egzaminy Intensywne Kursy Języka Polskiego Są Co Najmniej 3 Razy W Język Polski Dla Obcokrajowców (Wiosną, Latem I Jesienią) Na Poziomach Kursy Języka Polskiego B2 I C2. Od 2004 R. Intensywne Kursy Języka Polskiego Użytkowników Języka Polskiego Można Szacować Na Język Polski Dla Obcokrajowców 45 Milionów Osób, Z Czego Ok. Kursy Języka Polskiego Język Polski Używany Jest W Polsce Intensywne Kursy Języka Polskiego Postaci Urzędowej, Literackiej Formy Ogólnopolskiej, Która Język Polski Dla Obcokrajowców Na Podstawie Dialektów Wielkopolski I Małopolski, Kursy Języka Polskiego Także Pod Wpływem Dialektu Mazowsza. 20 Intensywne Kursy Języka Polskiego Znajduje Się W Codziennym Użyciu. W Język Polski Dla Obcokrajowców 2004 Po Raz Pierwszy Odbyły Się Kursy Języka Polskiego Polsce I Poza Jej Granicami Państwowe Intensywne Kursy Języka Polskiego Certyfikatowe Z Języka Polskiego Jako Obcego. Język Polski Dla Obcokrajowców Więcej Osób Uczy Się Języka Polskiego Kursy Języka Polskiego Obcego I Szkołach Językowych I Ośrodkach Intensywne Kursy Języka Polskiego W Polsce I Na Całym Świecie. Język Polski Dla Obcokrajowców Roku 2008 Egzaminy Certyfikatowe Z Języka Kursy Języka Polskiego Jako Obcego Poddane Zostały Audytowi Alte Intensywne Kursy Języka Polskiego Association Of Language Testers In Europe), Język Polski Dla Obcokrajowców Zgodność Egzaminów Z Języka Polskiego Jako Kursy Języka Polskiego Z Wytycznymi Rady Europy. Literacka, Ponadregionalna Intensywne Kursy Języka Polskiego Języka Wykształciła Się W Xv I Język Polski Dla Obcokrajowców Wieku, O Czym Świadczy Bogata Literatura Kursy Języka Polskiego Napisana Po Polsku. W Roku 2004 Intensywne Kursy Języka Polskiego Raz Pierwszy Odbyły Się W Polsce Język Polski Dla Obcokrajowców Poza Jej Granicami Państwowe Egzaminy Certyfikatowe Kursy Języka Polskiego Języka Polskiego Jako Obcego. A To Intensywne Kursy Języka Polskiego Jest Po Polsku! Po Upływie Około Język Polski Dla Obcokrajowców Tygodni Od Egzaminu Zdający Otrzymuje Zawiadomienie Kursy Języka Polskiego Wyniku. Początkowo Rozwój Języka Polskiego Odbywał Inten

  Rozpocznij naukę polskiego z nami!
  Twoje zajęcia będą przebiegały w komfortowych, małych grupach, w miłej atmosferze.
  Możesz również mieć lekcje w Twoim biurze!

  Klasy semestralne
  Intensywna Szkoła Letnia
  Inne kursy
  Sprawdź się - rozwiąż test
  O Szkole PolishStreet - szkoła języka Polskiego we Wrocławiu
  Szkoła Języka Polskiego dla Obcokrajowców PolishStreet (dawniej DOMINO) rozpoczęła swą działalność już na początku lat dziewięćdziesiątych i nieprzerwanie kontynuuje swoje zadania do dnia dzisiejszego. Nasze kursy przygotowaliśmy dla cudzoziemców przebywający czasowo lub na stałe w naszym kraju. Uczymy języka polskiego i wprowadzamy naszych uczniów w świat kultury i historii Polski. Od czasu powstania zdobyliśmy bardzo duże doświadczenie i wypracowaliśmy nasz własny, autorski program nauczania. Strategia naszego działania jest podporządkowana zaspokojeniu indywidualnych potrzeb cudzoziemców przyjeżdżających do naszego kraju. Prowadzimy kursy podstawowe, obejmujące tematy komunikacyjne, przydatne w codziennym życiu, kładące nacisk na kształcenie umiejętności rozumienia słowa mówionego oraz mówienia. Na kursach zaawansowanych rozwijamy wszystkie umiejętności równolegle i poszerzamy program o zajęcia z historii i kultury polskiej.

  Nasza oferta:
  • Lekcje indywidualne oraz dla grup - na każdym poziomie nauczania1.024,00 PLN
  • Kursy długoterminowe - roczne lub dłuższe1.024,00 PLN
  • Kursy intensywne - weekendowe, tygodniowe, wakacyjne1.024,00 PLN
  • Przygotowywanie do certyfikowanych egzaminów z języka polskiego jako obcego1.024,00 PLN
  • Kursy na temat wybranych aspektów kultury oraz historii Polski1.024,00 PLN
  • Spotkania z kulturą polską - wykłady multimedialne, lekcje tematyczne w muzeum, wyjścia do teatru, itd.1.024,00 PLN
  • Zajęcia artystyczne - ceramika, szkło artystyczne, malarstwo, itp.1.024,00 PLN
  • Korekty i tłumaczenia tekstów, dokumentów, itp.1.024,00 PLN
  • Pomoc studentom w różnych praktycznych sprawach - załatwianie dokumentów, poszukiwanie mieszkania, itp.1.024,00 PLN
  Chcemy pomóc naszym klientom jak najszybciej pokonać bariery kulturowe i językowe i poczuć się swobodnie na polskich ulicach!
  domino.wroc.plFundacja24/7Father Peter HockenWrocław24GooglePolishStreet na FacebookPolishStreet