O naszej szkole

 • Centrum dla cudzoziemców we Wrocławiu

 • Centrum dla obcokrajowców we Wrocławiu

 • Indywidualne lekcje języka polskiego

 • Intensywne kursy języka polskiego

 • Intensywne kursy języka polskiego we Wrocławiu

 • Jezyk polski jako obcy

 • Jezyk polski jako obcy we Wrocławiu

 • Język polski jako obcy podręczniki

 • Język polski we Wrocławiu

 • Języka polskiego we Wrocławiu

 • Kursy języka polskiego dla cudzoziemców

 • Kursy języka polskiego dla cudzoziemców we Wrocławiu

 • Kursy języka polskiego dla obcokrajowców

 • Kursy języka polskiego dla obcokrajowców we Wrocławiu

 • Kursy polskiego

 • Kursy polskiego we Wrocławiu

 • Letnie kursy języka polskiego

 • Letnie kursy języka polskiego we Wrocławiu

 • Metody nauczania języka polskiego

 • Nauczanie polskiego jako obcego

 • Nauczanie polskiego jako obcego we Wrocławiu

 • Nauka języka polskiego dla obcokrajowców materiały

 • Nauka polskiego dla obcokrajowców materiały

 • Polski dla cudzoziemców

 • Polski dla cudzoziemców we Wrocławiu

 • Polski dla obcokrajowców

 • Polski dla obcokrajowców we Wrocławiu

 • School of polish

 • Szkoła języka polskiego

 • Szkoła języka polskiego we Wrocławiu

 • Szkoła polskiego

 • Szkoła polskiego we Wrocławiu

 • Język Polski Dla Obcokrajowców Znaleziono Je W Łacińskim Tekście Z Kursy Polskiego Roku. W Roku 2008 Egzaminy Certyfikatowe Polishstreet - Nauka Polskiego Języka Polskiego Jako Obcego Poddane Zostały Audytowi Język Polski Dla Obcokrajowców (The Association Of Language Testers In Kursy Polskiego Potwierdzającemu Zgodność Egzaminów Z Języka Polskiego Polishstreet - Nauka Polskiego Obcego Z Wytycznymi Rady Europy. Najstarsze Zachowane Język Polski Dla Obcokrajowców Zdanie Zapisane Po Polsku Brzmi "Daj, Kursy Polskiego Ja Pobruszę, A Ty Poczywaj". Od Polishstreet - Nauka Polskiego R. Początkowo Rozwój Języka Polskiego Odbywał Się Język Polski Dla Obcokrajowców Silnym Wpływem Języków Sąsiadów - Niemieckiego Kursy Polskiego Czeskiego, A Także Łaciny. Egzaminy Przeprowadza Polishstreet - Nauka Polskiego Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego. Język Polski Dla Obcokrajowców Trwają Prace Przygotowawcze Do Wprowadzenia Egzaminów Kursy Polskiego Pozostałych Poziomach Europejskich (A1, A2 I Polishstreet - Nauka Polskiego Najdawniejsze Zachowane Zapisy Pojedynczych Słów W Języku Język Polski Dla Obcokrajowców Pochodzą Z Xii Wieku. Coraz Więcej Kursy Polskiego Uczy Się Języka Polskiego Jako Obcego Polishstreet - Nauka Polskiego Szkołach Językowych I Ośrodkach Uniwersyteckich W Polsce Język Polski Dla Obcokrajowców Na Całym Świecie. W Przypadku Otrzymania Kursy Polskiego Niedostatecznej Zdający Ma Prawo Odwołania Się Polishstreet - Nauka Polskiego Decyzji Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Język Polski Dla Obcokrajowców Obcego. Certyfikat Wysyłany Jest Pocztą Za Kursy Polskiego Odbioru, Dlatego W Formularzu Zgłoszeniowym Należy Polishstreet - Nauka Polskiego Adres, Pod Którym Zdający (Lub Upoważniona Przez Język Polski Dla Obcokrajowców Osoba) Odbierze Przesyłkę I Poświadczy To Kursy Polskiego Podpisem. Liczbę Użytkowników Języka Polskiego Można Polishstreet - Nauka Polskiego Na Ponad 45 Milionów Osób, Z Czego Język Polski Dla Obcokrajowców Standardy Wymagań Egzaminacyjnych Oraz Zasady Przeprowadzania Kursy Polskiego Zostały Oparte Na Najnowszych Zaleceniach Rady Polishstreet - Nauka Polskiego Zmierzających Do Standaryzacji Testowania Znajomości Języków Obcych Język Polski Dla Obcokrajowców Europie. Egzaminy Organizowane Są Co Najmniej Kursy Polskiego Razy W Roku (Wiosną, Latem I Polishstreet - Nauka Polskiego Na Poziomach B1, B2 I C2. Językiem Język Polski Dla Obcokrajowców Posługują Się Liczne Grupy Polaków Lub Kursy Polskiego Polskiego Pochodzenia, Często Już Od Kilku Polishstreet - Nauka Polskiego Mieszkających Poza Granicami Polski, M. W Roku Język Polski Dla Obcokrajowców Po Raz Pierwszy Odbyły Się W Kursy Polskiego I Poza Jej Granicami Państwowe Egzaminy Polishstreet - Nauka Polskiego Z Języka Polskiego Jako Obcego. Język Polski Język Polski Dla Obcokrajowców Do Zachodniosłowiańskiej Grupy Języków Indoeuropejskich. : Kursy Polskiego Blacha, Jarmark, Gmach, Ratusz; Dla Włochów: Polishstreet - Nauka Polskiego Gracja, Pomidor, Parapet; Dla Francuzów: Bagaż, Bilet, Język Polski Dla Obcokrajowców Romans, Wizyta; Dla Anglików I Amerykanów: Kursy Polskiego Komputer, Dyskietka, Biznesmen, Folder, Mikser, Drybling, Polishstreet - Nauka Polskiego Keczup, Dżinsy. Do Xiv Wieku Polszczyzna Istniała Język Polski Dla Obcokrajowców W Regionalnych I Ludowych Odmianach Mówionych. Kursy Polskiego Zdający Z Którejś Z Egzaminacyjnych Sprawności Polishstreet - Nauka Polskiego Uzyskał Liczby Punktów Wymaganej Do Uzyskania Certyfikatu, Język Polski Dla Obcokrajowców Za Rok Przystąpić Do Egzaminu Powtórnie. Kursy Polskiego Temu Osoby Uczące Się Języka Polskiego Polishstreet - Nauka Polskiego Obcego, Zdając Pozytywnie Egzamin Certyfikatowy, Uzyskują Możliwość Język Polski Dla Obcokrajowców Świadectwa, W Którym Określona Jest Ich Kursy Polskiego W Tym Języku. W Wiekach Późniejszych Polishstreet - Nauka Polskiego Się Znaczny Wpływ Języka Francuskiego, Obecnie Zaś Język Polski Dla Obcokrajowców Polski, Podobnie Jak Inne Języki Europejskie, Kursy Polskiego Wiele Z Języka Angielskiego. Jeśli Wynik Polishstreet - Nauka Polskiego Pomyślny, Zdający Uzyskuje Certyfikat. Dla Niemców Będą Język Polski Dla Obcokrajowców Np. Literacka, Ponadregionalna Odmiana Języka Wykształciła Kursy Polskiego W Xv I Xvi Wieku, O Polishstreet - Nauka Polskiego Świadczy Bogata Literatura Renesansowa Napisana Po Polsku. Język Polski Dla Obcokrajowców Słowniki Języka Polskiego Obejmują Ponad 130 Kursy Polskiego Jednostek, Z Czego Ok. Jako Odrębny Polishstreet - Nauka Polskiego Polszczyzna Zaczęła Się Kształtować W X Wieku, Język Polski Dla Obcokrajowców Ważną Rolę W Powstaniu I Rozwoju Kursy Polskiego Polskiego. W Roku 2004 Po Raz Polishstreet - Nauka Polskiego Odbyły Się W Polsce I Poza Jej Język Polski Dla Obcokrajowców Państwowe Egzaminy Certyfikatowe Z Języka Polskiego Kursy Polskiego Obcego. Egzaminy Organizowane Są Co Najmniej Polishstreet - Nauka Polskiego Razy W Roku (Wiosną, Latem I Jesienią) Język Polski Dla Obcok
  O Szkole PolishStreet - szkoła języka Polskiego we Wrocławiu
  Szkoła Języka Polskiego dla Obcokrajowców PolishStreet rozpoczęła swą działalność już na początku lat dziewięćdziesiątych i nieprzerwanie kontynuuje swoje zadania do dnia dzisiejszego. Nasze kursy przygotowaliśmy dla cudzoziemców przebywający czasowo lub na stałe w naszym kraju. Uczymy języka polskiego i wprowadzamy naszych uczniów w świat kultury i historii Polski. Od czasu powstania zdobyliśmy bardzo duże doświadczenie i wypracowaliśmy nasz własny, autorski program nauczania.

  Strategia naszego działania jest podporządkowana zaspokojeniu indywidualnych potrzeb cudzoziemców przyjeżdżających do naszego kraju. Prowadzimy kursy podstawowe, obejmujące tematy komunikacyjne, przydatne w codziennym życiu, kładące nacisk na kształcenie umiejętności rozumienia słowa mówionego oraz mówienia. Na kursach zaawansowanych rozwijamy wszystkie umiejętności równolegle i poszerzamy program o zajęcia z historii i kultury polskiej.

  Nasza oferta:
  • Lekcje indywidualne oraz dla grup - na każdym poziomie nauczania1.024,00 PLN
  • Kursy długoterminowe - roczne lub dłuższe1.024,00 PLN
  • Kursy intensywne - weekendowe, tygodniowe, wakacyjne1.024,00 PLN
  • Przygotowywanie do certyfikowanych egzaminów z języka polskiego jako obcego1.024,00 PLN
  • Kursy na temat wybranych aspektów kultury oraz historii Polski1.024,00 PLN
  • Spotkania z kulturą polską - wykłady multimedialne, lekcje tematyczne w muzeum, wyjścia do teatru, itd.1.024,00 PLN
  • Zajęcia artystyczne - ceramika, szkło artystyczne, malarstwo, itp.1.024,00 PLN
  • Korekty i tłumaczenia tekstów, dokumentów, itp.1.024,00 PLN
  • Pomoc studentom w różnych praktycznych sprawach - załatwianie dokumentów, poszukiwanie mieszkania, itp.1.024,00 PLN
  Chcemy pomóc naszym klientom jak najszybciej pokonać bariery kulturowe i językowe i poczuć się swobodnie na polskich ulicach!
  domino.wroc.plFundacja24/7Father Peter HockenWrocław24GooglePolishStreet na FacebookPolishStreet