Historia współczesna Polski
W ramach poznawania Polski proponujemy cykl wykładów, które pozwolą nie tylko poznać historię, ale przede wszystkim zrozumieć naszą obecną sytuację społeczną, ekonomiczną i geopolityczną. Wykłady prowadzą historycy - specjaliści w swojej dziedzinie; zapraszamy świadków wydarzeń historycznych, oglądamy filmy dotyczące omawianego okresu, zwiedzamy miejsca znaczące dla historii Polski, dyskutujemy.

Przykłady poruszanych przez nas zagadnień:
  • Polska do i podczas II wojny światowej
  • Komunizm w Polsce (1944–1989)
  • Czas transformacji ustrojowej (1989–2004)
  • Historia wybranych miast lub regionów (np. Wrocławia)

Cykl obejmuje 5 spotkań, każde spotkanie to 120 niezwykle interesujących minut.
Wykłady są prowadzone w języku angielskim.
Przygotowujemy również programy specjalne, dopasowane tematyką i zakresem do indywidualnych zainteresowań.