Metody nauczania
W procesie dydaktycznym preferujemy metody komunikacyjne, kładące nacisk na szybkie opanowanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem oraz mówienia, korzystamy także z osiągnięć metod gramatycznych, przydatnych szczególnie do opanowania usystematyzowanych wiadomości z zakresu gramatyki.

Dla zwiększenia efektywności zajęć instrukcje oraz wyjaśnienia (przede wszystkim dla poziomu podstawowego) mogą być udzielane w języku angielskim lub niemieckim.
W ramach zajęć lub dodatkowo organizujemy praktyczne ćwiczenia, wycieczki, spotkania z kulturą i ciekawymi ludźmi.

Oferujemy:
  • Lekcje indywidualne lub grupowe na każdym poziomie
  • Kursy długoterminowe - roczne lub dłuższe
  • Kursy intensywne - weekendowe, tygodniowe lub na letnie
  • Przygotowanie do egzaminów certyfikowanych z języka polskiego jako obcego
  • Kursy dotyczące wybranych aspektów kultury i historii Polski i Wrocławia
  • Spotkania z polską kulturą - prezentacje multimedialne, lekcje w muzeach, wyjścia do teatru itp.
  • Lekcje sztuki - ceramiki, szkła, malarstwa itp.
  • Korektę i tłumaczenie tekstów
  • Pomoc naszym studentom w kwestiach praktycznych, takich jak zdobycie dokumentów prawnych, znalezienie zakwaterowania itp.