Metody nauczania
W procesie dydaktycznym preferujemy metody komunikacyjne, kładące nacisk na szybkie opanowanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem oraz mówienia, korzystamy także z osiągnięć metod gramatycznych, przydatnych szczególnie do opanowania usystematyzowanych wiadomości z zakresu gramatyki.
Dla zwiększenia efektywności zajęć instrukcje oraz wyjaśnienia (przede wszystkim dla poziomu podstawowego) mogą być udzielane w języku angielskim lub niemieckim.
W ramach zajęć lub dodatkowo organizujemy praktyczne ćwiczenia, wycieczki, spotkania z kulturą i ciekawymi ludźmi.